logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-15
АОП номер: 9081835
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущ и авариен ремонт в студентски общежития № 3, 4, 12, 13, 16, 33А и студентски столове № 15 и 252 на ТУ - София”
Дата: 12.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-15-01 Обява за събиране на оферти 12.10.2018 г.
2 С-2018-15-02 Документация 12.10.2018 г.
3 С-2018-15-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12.10.2018 г.
4 С-2018-15-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 12.12.2018 г.
5 С-2018-15-05 Договор 28.01.2019 г.