logo profile

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Показване на 11-20 от 60.

Събиране на оферти с обява № С-2019-09: Доставка на работно и униформено облекло за нуждите на ТУ - София.

Дата на публикуване: 28.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-08: „Доставка на електроматериали за нуждите на Технически университет - София“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-07: "Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ - София“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-06: Доставка и гаранционно обслужване на 1 (един) брой фабрично нов автомобил – пътнически ван за нуждите на Технически Университет София, Филиал Пловдив

Дата на публикуване: 20.09.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-05: "Доставка на парково оборудване за дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"

Дата на публикуване: 26.02.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-04: "Реновиране на част от дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"

Дата на публикуване: 25.02.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-03: “Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 25.02.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-02: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на МОДУЛНА UPS СИСТЕМА 100 kVA/ 100 kW за помещение в учебен блок № 4 на ТУ - София с цел „Осигуряване на Център за данни (Data Center)”

Дата на публикуване: 16.01.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-01: Доставка на нова компютърна периферия и нови компоненти за компютри

Дата на публикуване: 08.01.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-23: „Пълно сервизно следгаранционно обслужване на техническо оборудване в Издателството на ТУ – София“

Дата на публикуване: 20.11.2018 г.