logo profile

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Показване на 11-20 от 67.

Събиране на оферти с обява № С-2020-03: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 03.02.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-02: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София”по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София и обособените му звена” Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатични инсталации нуждите на НПГ по КТС Правец“

Дата на публикуване: 27.01.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-01: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София - малки предприятия „МОД – МАН“

Дата на публикуване: 24.01.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-13: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 18.12.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-12: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София

Дата на публикуване: 03.12.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-11: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 15.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-10: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ- София» Обособена позиция 2 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-09: Доставка на работно и униформено облекло за нуждите на ТУ - София.

Дата на публикуване: 28.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-08: „Доставка на електроматериали за нуждите на Технически университет - София“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-07: "Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ - София“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.