logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-02
АОП номер: 9096029
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София”по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София и обособените му звена” Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатични инсталации нуждите на НПГ по КТС Правец“
Дата: 27.01.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-02-01 Обява за събиране на оферти 27.01.2020 г.
2 С-2020-02-02 Документация 27.01.2020 г.
3 С-2020-02-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 27.01.2020 г.
4 С-2020-02-04 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 24.02.2020 г.
5 С-2020-02-05 Договор № З-40/05.03.2020г. по обособена позиция № 1 09.03.2020 г.
6 С-2020-02-06 Договор № З-41/05.03.2020г. по обособена позиция № 2 09.03.2020 г.