logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-03
АОП номер: 9096147
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”
Дата: 03.02.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-03-01 Обява за събиране на оферти 03.02.2020 г.
2 С-2020-03-02 Документация 03.02.2020 г.
3 С-2020-03-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 03.02.2020 г.
4 С-2020-03-04 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 25.02.2020 г.
5 С-2020-03-05 Договор № З-39/05.03.2020 г. 05.03.2020 г.