logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-08
АОП номер: 9093539
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка на електроматериали за нуждите на Технически университет - София“
Дата: 17.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-08-04 Обява за събиране на оферти 17.10.2019 г.
2 С-2019-08-05 Документация 17.10.2019 г.
3 С-2019-08-06 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 17.10.2019 г.
4 С-2019-08-07 Разяснения по условията на обществената поръчка 23.10.2019 г.
5 С-2019-08-08 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 19.11.2019 г.
6 С-2019-08-09 Договор 09.12.2019 г.