logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-07
АОП номер: 9093538
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: "Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ - София“
Дата: 17.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-07-04 Обява за събиране на оферти 17.10.2019 г.
2 С-2019-07-05 Документация 17.10.2019 г.
3 С-2019-07-06 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 17.10.2019 г.
4 С-2019-07-07 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 29.10.2019 г.
5 С-2019-07-08 Съобщение за удължаване на срока 29.10.2019 г.
6 С-2019-07-09 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 20.11.2019 г.
7 С-2019-07-10 Съобщение за прекратяване на възлагането 20.11.2019 г.