logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-09
АОП номер: 9093939
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: Доставка на работно и униформено облекло за нуждите на ТУ - София.
Дата: 28.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-09-01 Обява за събиране на оферти 28.10.2019 г.
2 С-2019-09-02 Документация 28.10.2019 г.
3 С-2019-09-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 28.10.2019 г.
4 С-2019-09-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 12.11.2019 г.
5 С-2019-09-05 Съобщение за удължаване на срока 12.11.2019 г.
6 С-2019-09-06 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 22.11.2019 г.
7 С-2019-09-07 Договор 29.11.2019 г.