logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-10
АОП номер: 9094271
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ- София» Обособена позиция 2 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“
Дата: 05.11.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-10-01 Обява за събиране на оферти 05.11.2019 г.
2 С-2019-10-02 Документация 05.11.2019 г.
3 С-2019-10-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 05.11.2019 г.
4 С-2019-10-04 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 11.12.2019 г.
5 С-2019-10-05 Договор № З-01/03.01.2020г. - обособена позиция № 1 16.01.2020 г.
6 С-2019-10-06 Договор № З-02/08.01.2020г. - обособена позиция № 2 16.01.2020 г.