logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-13
Вид: Покана до определено лице/лица
Наименование: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”
Дата: 18.12.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-13-01 Покана до определено/и лице/а 18.12.2019 г.
2 С-2019-13-02 Документация 18.12.2019 г.
3 С-2019-13-03 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 14.01.2020 г.
4 С-2019-13-04 Съобщение за прекратяване на възлагането 30.01.2020 г.