logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-12
АОП номер: 9095025
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София
Дата: 03.12.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-12-01 Обява за събиране на оферти 03.12.2019 г.
2 С-2019-12-02 Документация 03.12.2019 г.
3 С-2019-12-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 03.12.2019 г.
4 С-2019-12-04 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 09.12.2019 г. 10.12.2019 г.
5 С-2019-12-05 Съобщение за удължаване на срока 16.12.2019 г.
6 С-2019-12-06 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 16.12.2019 г.
7 С-2019-12-07 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 03.01.2020 г.
8 С-2019-12-08 Съобщение за прекратяване на възлагането в частта по обособена позиция № 3 03.01.2020 г.
9 С-2019-12-09 Договор № З-03/10.01.2020 г. - за обособена позиция 1 28.01.2020 г.
10 С-2019-12-10 Договор № З-04/10.01.2020 г. - за обособена позиция 2 28.01.2020 г.
11 С-2019-12-11 Договор № З-05/10.01.2020 г. - за обособена позиция 5 28.01.2020 г.
12 С-2019-12-12 Договор № З-14/27.01.2020 г. - за обособена позиция 6 28.01.2020 г.
13 С-2019-12-13 Договор Договор № З-06/10.01.2020 г. - за обособена позиция 4 28.01.2020 г.