logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-12
АОП номер: 9095025
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София
Дата: 03.12.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-12-01 Обява за събиране на оферти 03.12.2019 г.
2 С-2019-12-02 Документация 03.12.2019 г.
3 С-2019-12-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 03.12.2019 г.
4 С-2019-12-04 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 09.12.2019 г. 10.12.2019 г.