logo profile

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Показване на 1-10 от 60.

Събиране на оферти с обява № С-2020-06: Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-05: „Разработка на софтуерни модули към информационна система на одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти”

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-04: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София - малки предприятия „МОД – МАН“

Дата на публикуване: 06.02.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-03: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 03.02.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-02: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София”по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София и обособените му звена” Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатични инсталации нуждите на НПГ по КТС Правец“

Дата на публикуване: 27.01.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-01: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София - малки предприятия „МОД – МАН“

Дата на публикуване: 24.01.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-13: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 18.12.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-12: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София

Дата на публикуване: 03.12.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-11: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 15.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-10: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ- София» Обособена позиция 2 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.