logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-12
АОП номер: 9099525
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София”
Дата: 11.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-12-01 Обява за събиране на оферти 11.06.2020 г.
2 С-2020-12-02 Документация 11.06.2020 г.
3 С-2020-12-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 11.06.2020 г.
4 С-2020-12-04 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постипъл на 23.06.2020 г. 24.06.2020 г.
5 С-2020-12-05 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 13.07.2020 г.
6 С-2020-12-06 Договор № З-112/23.07.2020 г. 23.07.2020 г.