logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-06
АОП номер: 9097305
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена
Дата: 18.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-06-01 Обява за събиране на оферти 18.03.2020 г.
2 С-2020-06-02 Документация 18.03.2020 г.
3 С-2020-06-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 18.03.2020 г.
4 С-2020-06-04 Разяснения по условията на обществената поръчка във връзка с въпрос зададен на 31.03.2020 г. 01.04.2020 г.
5 С-2020-06-05 Съобщение за удължаване на срока 06.04.2020 г.
6 С-2020-06-06 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 06.04.2020 г.
7 С-2020-06-07 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 28.04.2020 г.
8 С-2020-06-08 Договор 09.09.2020 г.