logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-08
АОП номер: 9099175
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София
Дата: 03.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-08-01 Обява за събиране на оферти 03.06.2020 г.
2 С-2020-08-02 Документация 03.06.2020 г.
3 С-2020-08-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 03.06.2020 г.
4 С-2020-08-04 Съобщение за прекратяване на възлагането 04.06.2020 г.