logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-11
АОП номер: 9099520
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извършване на основен ремонт на покриви на бл. 12, 54А, 54Б, 54В, 59А, 59Б, 59В от студентските общежития на Технически университет - София”
Дата: 11.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-11-01 Обява за събиране на оферти 11.06.2020 г.
2 С-2020-11-02 Документация 11.06.2020 г.
3 С-2020-11-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 11.06.2020 г.
4 С-2020-11-04 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 12.06.2020 г. 15.06.2020 г.
5 С-2020-11-05 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 19.08.2020 г.
6 С-2020-11-06 Договор № З-130/11.09.2020 г. 21.09.2020 г.