logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-04
АОП номер: 9096216
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София - малки предприятия „МОД – МАН“
Дата: 06.02.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-04-01 Обява за събиране на оферти 06.02.2020 г.
2 С-2020-04-02 Документация 06.02.2020 г.
3 С-2020-04-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 06.02.2020 г.
4 С-2020-04-04 Съобщение за удължаване на срока 21.02.2020 г.
5 С-2020-04-05 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 21.02.2020 г.
6 С-2020-04-06 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 05.03.2020 г.
7 С-2020-04-07 Договор № З-63/31.03.2020 г. 01.04.2020 г.
8 С-2020-04-08 Допълнително споразумение към сключен договор 29.04.2020 г.