logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-10
АОП номер: 9099231
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София”
Дата: 05.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-10-01 Обява за събиране на оферти 05.06.2020 г.
2 С-2020-10-02 Документация 05.06.2020 г.
3 С-2020-10-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 05.06.2020 г.
4 С-2020-10-04 Съобщение за удължаване на срока 19.06.2020 г.
5 С-2020-10-05 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 19.06.2020 г.
6 С-2020-10-06 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 06.07.2020 г.
7 С-2020-10-07 Договор № З-109/16.07.2020 г.- за обособена позиция 1 17.07.2020 г.
8 С-2020-10-08 Договор № З-110/16.07.2020 г.- за обособена позиция 2 17.07.2020 г.