logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-13
АОП номер: 9099763
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване в ТУ – София и изнесените звена” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване за нуждите на ТУ-София – ЦУ; Обособена позиция 2: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на пожароизвестителна система SSS-1000 за нуждите на ТУ-София - ЦУ; Обособена позиция 3: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване за нуждите на СОС при ТУ – София
Дата: 12.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-13-01 Обява за събиране на оферти 12.06.2020 г.
2 С-2020-13-02 Документация 12.06.2020 г.
3 С-2020-13-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12.06.2020 г.
4 С-2020-13-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 26.06.2020 г.
5 С-2020-13-05 Съобщение за удължаване на срока 26.06.2020 г.
6 С-2020-13-06 Съобщение за прекратяване на възлагането 30.07.2020 г.