logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-11
АОП номер: 9094536
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”
Дата: 15.11.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-11-01 Обява за събиране на оферти 15.11.2019 г.
2 С-2019-11-02 Документация 15.11.2019 г.
3 С-2019-11-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 15.11.2019 г.
4 С-2019-11-04 Съобщение за удължаване на срока 02.12.2019 г.
5 С-2019-11-05 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 02.12.2019 г.
6 С-2019-11-06 Съобщение за прекратяване на възлагането 09.12.2019 г.
7 С-2019-11-07 Съобщение 18.12.2019 г.