logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-12
АОП номер: 9079628
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София”
Дата: 14.08.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-12-01 Обява за събиране на оферти 14.08.2018 г.
2 С-2018-12-02 Документация 14.08.2018 г.
3 С-2018-12-03n Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14.08.2018 г.
4 С-2018-12-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 27.08.2018 г.
5 С-2018-12-05 Съобщение за удължаване на срока 27.08.2018 г.
6 С-2018-12-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 05.09.2018 г.
7 С-2018-12-07 Съобщение за прекратяване на възлагането по обособени позиции №2 и №3 05.09.2018 г.
8 С-2018-12-08 Договор № З-84/19.09.2018 г. за обособена позиция № 1 21.09.2018 г.