logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-18
АОП номер: 9082051
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”
Дата: 18.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-18-01 Обява за събиране на оферти 18.10.2018 г.
2 С-2018-18-02 Документация 18.10.2018 г.
3 С-2018-18-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 18.10.2018 г.
4 С-2018-18-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 08.11.2018 г.
5 С-2018-18-05 Съобщение за удължаване на срока 08.11.2018 г.
6 С-2018-18-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 06.12.2018 г.
7 С-2018-18-07 Договор № З-111/19.12.2018 г. за обособена позиция № 1 02.01.2019 г.
8 С-2018-18-08 Договор № З-113/19.12.2018 г. за обособена позиция № 2 02.01.2019 г.