logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-10
АОП номер: 9077871
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: "Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София"
Дата: 28.06.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-10-01 Обява за събиране на оферти 28.06.2018 г.
2 С-2018-10-02 Документация 28.06.2018 г.
3 С-2018-10-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 28.06.2018 г.
4 С-2018-10-04 Съобщение за удължаване на срока 06.07.2018 г.
5 С-2018-10-05 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 06.07.2018 г.
6 С-2018-10-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 16.07.2018 г.
7 С-2018-10-07 Договор 13.08.2018 г.