logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-14
АОП номер: 9081786
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)“
Дата: 11.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-14-01 Обява за събиране на оферти 11.10.2018 г.
2 С-2018-14-02 Документация 11.10.2018 г.
3 С-2018-14-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 11.10.2018 г.
4 С-2018-14-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 22.10.2018 г.
5 С-2018-14-05 Съобщение за удължаване на срока 22.10.2018 г.
6 С-2018-14-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 19.11.2018 г.
7 С-2018-14-07 Договор № З-109/07.12.2018 г. 02.01.2019 г.