logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2016-03
АОП номер: 9057471
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: "Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена"
Дата: 14.10.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2016-03-01 Обява за събиране на оферти 14.10.2016 г.
2 С-2016-03-02 Документация 14.10.2016 г.
3 С-2016-03-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14.10.2016 г.
4 С-2016-03-04 Разяснения по условията на обществената поръчка 18.10.2016 г.
5 С-2016-03-05 Съобщение за удължаване на срока 25.10.2016 г.
6 С-2016-03-06 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 25.10.2016 г.
7 С-2016-03-07 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 17.11.2016 г.
8 С-2016-03-08 Договор № З-71/25.11.2016 г. 01.12.2016 г.