logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2016-04
АОП номер: 9058493
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: “Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ-София и на изнесените звена”
Дата: 11.11.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2016-04-01 Обява за събиране на оферти 11.11.2016 г.
2 С-2016-04-02 Документация 11.11.2016 г.
3 С-2016-04-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 11.11.2016 г.
4 С-2016-04-04 Разяснения по условията на обществената поръчка 18.11.2016 г.
5 С-2016-04-05 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 22.11.2016 г.
6 С-2016-04-06 Съобщение за удължаване на срока 22.11.2016 г.
7 С-2016-04-07 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 01.12.2016 г.
8 С-2016-04-08 Договор 12.12.2016 г.
9 С-2016-04-09 Договор 12.12.2016 г.