logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2016-05
АОП номер: 9058676
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Застраховане на моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове на ТУ - София“.
Дата: 16.11.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2016-05-01 Обява за събиране на оферти 16.11.2016 г.
2 С-2016-05-02 Документация 16.11.2016 г.
3 С-2016-05-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 16.11.2016 г.
4 С-2016-05-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 25.11.2016 г.
5 С-2016-05-05 Съобщение за удължаване на срока 25.11.2016 г.
6 С-2016-05-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 05.12.2016 г.
7 С-2016-05-07 Договор 15.12.2016 г.
8 С-2016-05-08 Договор 15.12.2016 г.