logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2017-01
АОП номер: 9060490
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София и неговите поделения; Обособена позиция № 2: Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ФиК Сливен към ТУ-София.
Дата: 09.01.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2017-01-01 Обява за събиране на оферти 09.01.2017 г.
2 С-2017-01-02 Документация 09.01.2017 г.
3 С-2017-01-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 09.01.2017 г.
4 С-2017-01-04 Разяснения по условията на обществената поръчка 12.01.2017 г.
5 С-2017-01-05 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 20.01.2017 г.
6 С-2017-01-06 Съобщение за удължаване на срока 20.01.2017 г.
7 С-2017-01-07 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 06.03.2017 г.
8 С-2017-01-08 Договор № З-20/22.03.2017 г. за обособена позиция № 1 22.03.2017 г.
9 С-2017-01-09 Договор № З-21/22.03.2017 г. за обособена позиция № 2 22.03.2017 г.