logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-01
АОП номер: 00193-2013-0002
Вид: Рамково споразумение
Наименование: Документация за участниците сключили рамкови споразумения през 2013 г. по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти по предварително подадени заявки от ТУ-София и неговите поделения"
Дата: 01.02.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-01-01 Документация 01.02.2017 г.
2 П-2017-01-02 Протокол по чл.72 от ЗОП (отменен) 10.02.2017 г.
3 П-2017-01-03 Решение за определяне на изпълнител 10.02.2017 г.
4 П-2017-01-05 Договор 06.03.2017 г.
5 П-2017-01-06 Обявление за възложена поръчка 06.03.2017 г.
6 П-2017-01-07 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.08.2017 г.