logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-06
АОП номер: 00193-2012-0019
Вид: Рамково споразумение
Наименование: Документация за участниците, сключили през 2013 г. рамкови споразуменя по реда но ЗОП (отм.), за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София по договори, финансирани от Фонд Научни Изследвания»
Дата: 14.03.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-06-01 Документация 14.03.2017 г.
2 П-2017-06-02 Решение за определяне на изпълнител 29.03.2017 г.
3 П-2017-06-03 Протокол по чл.72 от ЗОП (отменен) 29.03.2017 г.
4 П-2017-06-04 Решение за определяне на изпълнител 11.04.2017 г.
5 П-2017-06-07 Договор № З-44/03.05.2017 г. за обособена позиция № 1 09.05.2017 г.
6 П-2017-06-08 Договор № З-39/21.04.2017 г. за обособена позиция № 2 09.05.2017 г.
7 П-2017-06-09 Договор № З-40/21.04.2017 г. за обособена позиция № 3 09.05.2017 г.
8 П-2017-06-10 Обявление за възложена поръчка Договор № З-44/03.05.2017 г. за обособена позиция № 1; Договор № З-39/21.04.2017 г. за обособена позиция № 2; Договор № З-40/21.04.2017 г. за обособена позиция № 3; 09.05.2017 г.
9 П-2017-06-11 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 01.06.2017 г.
10 П-2017-06-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 01.06.2017 г.
11 П-2017-06-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 01.06.2017 г.