logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2017-04
АОП номер: 9062447
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София и изнесените звена“
Дата: 17.03.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2017-04-01 Пазарни консултации 17.03.2017 г.
2 С-2017-04-02 Обява за събиране на оферти 17.03.2017 г.
3 С-2017-04-03 Документация 17.03.2017 г.
4 С-2017-04-04 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 17.03.2017 г.
5 С-2017-04-05 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 27.03.2017 г.
6 С-2017-04-06 Съобщение за удължаване на срока 27.03.2017 г.
7 С-2017-04-07 Съобщение за прекратяване на възлагането 31.03.2017 г.