logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-07
АОП номер: 00193-2012-0019
Вид: Рамково споразумение
Наименование: Документация (във връзка със сключени през 2013 г. рамкови споразуменя по реда но ЗОП (отм.) за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”
Дата: 22.03.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-07-01 Документация 22.03.2017 г.
2 П-2017-07-02 Съобщение за провеждане на публичен жребий 06.04.2017 г.
3 П-2017-07-03 Решение за определяне на изпълнител 13.04.2017 г.
4 П-2017-07-04 Протокол по чл.72 от ЗОП (отменен) 13.04.2017 г.
5 П-2017-07-05 Договор № З-45/03.05.2017 г. за обособена позиция № 2 09.05.2017 г.
6 П-2017-07-06 Договор № З-46/03.05.2017 г. за обособена позиция № 3 09.05.2017 г.
7 П-2017-07-07 Обявление за възложена поръчка Договор № З-45/03.05.2017 г. за обособена позиция № 2; Договор № З-46/03.05.2017 г. за обособена позиция № 3 09.05.2017 г.
8 П-2017-07-08 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 01.06.2017 г.
9 П-2017-07-09 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 08.06.2017 г.