logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2017-05
АОП номер: 9063527
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София и изнесените звена“
Дата: 20.04.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2017-05-01 Пазарни консултации 20.04.2017 г.
2 С-2017-05-02 Обява за събиране на оферти 20.04.2017 г.
3 С-2017-05-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 20.04.2017 г.
4 С-2017-05-04 Документация 20.04.2017 г.
5 С-2017-05-05 Съобщение за удължаване на срока 28.04.2017 г.
6 С-2017-05-06 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 28.04.2017 г.
7 С-2017-05-07 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 11.05.2017 г.
8 С-2017-05-08 Договор 01.06.2017 г.