logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-08
АОП номер: 00193-2017-0004
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка на нови настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, принтери, скенери и периферия за компютри за нуждите на НИС при Технически университет – София.
Дата: 20.04.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-08-01 Решение 24.04.2017 г.
2 П-2017-08-02 Обявление 24.04.2017 г.
3 П-2017-08-03 Документация 25.04.2017 г.
4 П-2017-08-04 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 12.06.2017 г.
5 П-2017-08-05 Решение за определяне на изпълнител 28.06.2017 г.
6 П-2017-08-06 Протоколи и окончателен доклад на комисията 28.06.2017 г.
7 П-2017-08-07 Обявление за възложена поръчка Договор № З-60/13.07.2017 г. 26.07.2017 г.
8 П-2017-08-08 Договор № З-60/13.07.2017 г. 26.07.2017 г.
9 П-2017-08-09 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.08.2017 г.