logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-09
АОП номер: 00193-2017-0005
Вид: Рамково споразумение
Наименование: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София" чрез сключване на рамково споразумение, по 26 обособени позиции, включващи доставка на мляко и млечни продукти, месни продукти, месо, пиле и пилешки продукти, риба, плодове и зеленчуци, бакалия, консерви, хляб, сладкиши, захарни изделия, сандвичи, безалкохолни напитки и бира и други хранителни стоки.
Дата: 16.05.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-09-01 Решение 18.05.2017 г.
2 П-2017-09-02 Обявление 18.05.2017 г.
3 П-2017-09-03 Документация 18.05.2017 г.
4 П-2017-09-04 Съобщение 22.06.2017 г.
5 П-2017-09-05 Информация при производство по обжалване 03.07.2017 г.
6 П-2017-09-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 01.09.2017 г.
7 П-2017-09-07 Решение за прекратяване 27.10.2017 г.
8 П-2017-09-08 Обявление за възложена поръчка - Решение за прекратяване 31.10.2017 г.