logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-12
АОП номер: 00193-2017-0007
Вид: Пряко договаряне
Наименование: Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град
Дата: 27.06.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-12-01 Пазарни консултации 27.06.2017 г.
2 П-2017-12-02 Решение 27.06.2017 г.
3 П-2017-12-03 Покана 27.06.2017 г.
4 П-2017-12-04 Покана 27.06.2017 г.
5 П-2017-12-05 Покана 27.06.2017 г.
6 П-2017-12-07 Документация 27.06.2017 г.
7 П-2017-12-08 Решение за определяне на изпълнител 26.07.2017 г.
8 П-2017-12-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 26.07.2017 г.
9 П-2017-12-10 Обявление за възложена поръчка Договор № З-74/31.08.2017 г. 18.09.2017 г.
10 П-2017-12-11 Договор № 3-74/31.08.2017 г. 18.09.2017 г.
11 П-2017-12-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.12.2018 г.