logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2017-06
АОП номер: 9066873
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извършване на строително монтажни работи в Трети учебен корпус на Филиала на ТУ – София в град Пловдив“
Дата: 02.08.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2017-06-01 Обява за събиране на оферти 02.08.2017 г.
2 С-2017-06-02 Документация 02.08.2017 г.
3 С-2017-06-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 02.08.2017 г.
4 С-2017-06-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 31.08.2017 г.
5 С-2017-06-05 Договор № З-77/05.09.2017 г. - първа част 11.09.2017 г.
6 С-2017-06-06 Договор № З-77/05.09.2017 г. - втора част 11.09.2017 г.