logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2017-07
АОП номер: 9067197
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”, по обособени позиции: • Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София» • Обособена позиция 2 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“
Дата: 11.08.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2017-07-01 Обява за събиране на оферти 11.08.2017 г.
2 С-2017-07-02 Документация 11.08.2017 г.
3 С-2017-07-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 11.08.2017 г.
4 С-2017-07-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 08.09.2017 г.
5 С-2017-07-05 Договор № З-80/28.09.2017 г. за обособена позиция № 1 29.09.2017 г.
6 С-2017-07-06 Договор № З-81/28.09.2017 г. за обособена позиция № 2 29.09.2017 г.