logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-13
АОП номер: 00193-2017-0008
Вид: Публично състезание
Наименование: Доставка на нови консумативи за печатаща и копирна техника за ТУ-София
Дата: 11.08.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-13-01 Решение 11.08.2017 г.
2 П-2017-13-02 Обявление 11.08.2017 г.
3 П-2017-13-03 Документация 11.08.2017 г.
4 П-2017-13-04 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 20.09.2017 г.
5 П-2017-13-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 29.09.2017 г.
6 П-2017-13-06 Решение за определяне на изпълнител 06.10.2017 г.
7 П-2017-13-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 06.10.2017 г.
8 П-2017-13-08 Обявление за възложена поръчка Договор № З-89/26.10.2017 г. 30.10.2017 г.
9 П-2017-13-09 Договор № З-89/26.10.2017 г. 30.10.2017 г.
10 П-2017-13-10 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.11.2017 г.