logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-14
АОП номер: 00193-2017-0009
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка на компютърно и мрежово оборудване за ТУ-София, по обособени позиции: • Обособена позиция № 1: “Доставка на компютърно оборудване за ТУ-София“ • Обособена позиция № 2: „Доставка на мрежово оборудване за ТУ-София“
Дата: 11.08.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-14-01 Решение 14.08.2017 г.
2 П-2017-14-02 Обявление 14.08.2017 г.
3 П-2017-14-03 Документация 14.08.2017 г.
4 П-2017-14-04 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 07.09.2017 г. 11.09.2017 г.
5 П-2017-14-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 29.09.2017 г.
6 П-2017-14-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 09.10.2017 г.
7 П-2017-14-07 Решение за определяне на изпълнител 17.10.2017 г.
8 П-2017-14-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 17.10.2017 г.
9 П-2017-14-09 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1 -Договор № З-91/02.11.2017 г. за обособена позиция 2 -Договор № З-93/07.11.2017 г. 16.11.2017 г.
10 П-2017-14-10 Договор № З-91/02.11.2017 г. за обособена позиция № 1 16.11.2017 г.
11 П-2017-14-11 Приложение към договор № З-91/02.11.2017 г. - първа част 16.11.2017 г.
12 П-2017-14-12 Приложение към договор № З-91/02.11.2017 г. - втора част 16.11.2017 г.
13 П-2017-14-13 Договор № З-93/07.11.2017 г. за обособена позиция № 2 16.11.2017 г.
14 П-2017-14-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.12.2017 г.
15 П-2017-14-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.01.2018 г.