logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-15
АОП номер: 00193-2017-0010
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"
Дата: 07.09.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-15-01 Решение 07.09.2017 г.
2 П-2017-15-02 Документация 07.09.2017 г.
3 П-2017-15-03 Покана 07.09.2017 г.
4 П-2017-15-04 Покана 07.09.2017 г.
5 П-2017-15-05 Покана 07.09.2017 г.
6 П-2017-15-06 Документация 07.09.2017 г.
7 П-2017-15-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 25.09.2017 г.
8 П-2017-15-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 25.09.2017 г.
9 П-2017-15-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 25.09.2017 г.
10 П-2017-15-10 Протоколи и окончателен доклад на комисията 25.09.2017 г.
11 П-2017-15-11 Решение за определяне на изпълнител 25.09.2017 г.
12 П-2017-15-12 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1 - Договор № З-83/03.10.2017 г.;за обособена позиция 2 - Договор № З-84/03.10.2017 г. 11.10.2017 г.
13 П-2017-15-13 Договор 11.10.2017 г.
14 П-2017-15-14 Договор 11.10.2017 г.
15 П-2017-15-15 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 233 от ЗОП 17.10.2017 г.
16 П-2017-15-16 Договор 16.11.2017 г.
17 П-2017-15-17 Обявление за възложена поръчка :за обособена позиция 3 -Договор № З-92/07.11.2017 г. 16.11.2017 г.
18 П-2017-15-21 Допълнително споразумение към сключен договор 08.10.2018 г.
19 П-2017-15-22 Допълнително споразумение към сключен договор 08.10.2018 г.
20 П-2017-15-23 Допълнително споразумение към сключен договор 08.10.2018 г.
21 П-2017-15-24 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 08.10.2018 г.
22 П-2017-15-25 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 08.10.2018 г.
23 П-2017-15-26 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 08.10.2018 г.
24 П-2017-15-27 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 29.10.2019 г.
25 П-2017-15-28 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 29.10.2019 г.