logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2017-01
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2017 г.“
Дата: 12.09.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2017-01-01 Покана за представяне на оферта 12.09.2017 г.