logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2017-02
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: Ремонт и абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения с повишена опасност
Дата: 28.09.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2017-02-01 Покана за представяне на оферта 28.09.2017 г.
2 ДВ-2017-02-02 Образец на оферта 28.09.2017 г.
3 ДВ-2017-02-03 Проект на договор 28.09.2017 г.