logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-17
АОП номер: 00193-2017-0012
Вид: Открита процедура
Наименование: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН”
Дата: 20.10.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-17-01 Решение 23.10.2017 г.
2 П-2017-17-02 Обявление 23.10.2017 г.
3 П-2017-17-03 Документация 24.10.2017 г.
4 П-2017-17-04 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 15.01.2018 г.
5 П-2017-17-05 Решение за определяне на изпълнител 26.01.2018 г.
6 П-2017-17-06 Протоколи и окончателен доклад на комисията 26.01.2018 г.
7 П-2017-17-07 Обявление за възложена поръчка Договор № З-10/19.02.2018 г. 01.03.2018 г.
8 П-2017-17-08 Договор № З-10/19.02.2018 г. 01.03.2018 г.