logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2017-03
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: "Доставка на електроматериали за нуждите на ТУ-София"
Дата: 23.10.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2017-03-01 Покана за представяне на оферта 23.10.2017 г.
2 ДВ-2017-03-02 Образец на оферта 23.10.2017 г.