logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2017-10
АОП номер: 9070324
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ - София“
Дата: 14.11.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2017-10-01 Обява за събиране на оферти 14.11.2017 г.
2 С-2017-10-02 Документация 14.11.2017 г.
3 С-2017-10-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14.11.2017 г.
4 С-2017-10-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 20.11.2017 г.
5 С-2017-10-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 20.11.2017 г.
6 С-2017-10-06 Съобщение за удължаване на срока 20.11.2017 г.
7 С-2017-10-07 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 24.11.2017 г.
8 С-2017-10-08 Съобщение за удължаване на срока 24.11.2017 г.
9 С-2017-10-09 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 01.12.2017 г.
10 С-2017-10-10 Договор 13.12.2017 г.
11 С-2017-10-11 Договор 13.12.2017 г.