logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-18
АОП номер: 00193-2017-0013
Вид: Публично състезание
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ-София"
Дата: 17.11.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-18-01 Решение 17.11.2017 г.
2 П-2017-18-02 Обявление 17.11.2017 г.
3 П-2017-18-03 Документация 17.11.2017 г.
4 П-2017-18-04 Съобщение 19.12.2017 г.
5 П-2017-18-05 Съобщение по чл. 53 от ППЗОП 22.01.2018 г.
6 П-2017-18-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 14.02.2018 г.
7 П-2017-18-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 24.04.2018 г.
8 П-2017-18-08 Решение за определяне на изпълнител 11.05.2018 г.
9 П-2017-18-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 11.05.2018 г.
10 П-2017-18-10 Обявление за възложена поръчка Договор № З-46/11.06.2018 г. 21.06.2018 г.
11 П-2017-18-11 Договор № З-46/11.06.2018 г. - с приложения Първа част 21.06.2018 г.
12 П-2017-18-12 Договор № З-46/11.06.2018 г. - приложение Втора част 21.06.2018 г.
13 П-2017-18-13 Договор № З-46/11.06.2018 г. - приложение Трета част 21.06.2018 г.
14 П-2017-18-14 Договор № З-46/11.06.2018 г. - приложение Четвърта част 21.06.2018 г.
15 П-2017-18-15 Договор № З-46/11.06.2018 г. - приложение Пета част 21.06.2018 г.
16 П-2017-18-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.03.2019 г.