logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-18
АОП номер: 00193-2017-0013
Вид: Публично състезание
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ-София"
Дата: 17.11.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-18-01 Решение 17.11.2017 г.
2 П-2017-18-02 Обявление 17.11.2017 г.
3 П-2017-18-03 Документация 17.11.2017 г.
4 П-2017-18-04 Съобщение 19.12.2017 г.
5 П-2017-18-05 Съобщение по чл. 53 от ППЗОП 22.01.2018 г.
6 П-2017-18-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 14.02.2018 г.