logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-19
АОП номер: 00193-2017-0014
Вид: Публично състезание
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на учебните корпуси на ТУ – София"
Дата: 20.11.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-19-01 Решение 20.11.2017 г.
2 П-2017-19-02 Обявление 20.11.2017 г.
3 П-2017-19-03 Документация 20.11.2017 г.
4 П-2017-19-04 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 05.02.2018 г.