logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-19
АОП номер: 00193-2017-0014
Вид: Публично състезание
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на учебните корпуси на ТУ – София"
Дата: 20.11.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-19-01 Решение 20.11.2017 г.
2 П-2017-19-02 Обявление 20.11.2017 г.
3 П-2017-19-03 Документация 20.11.2017 г.
4 П-2017-19-04 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 05.02.2018 г.
5 П-2017-19-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 30.03.2018 г.
6 П-2017-19-06 Решение за определяне на изпълнител 03.05.2018 г.
7 П-2017-19-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 03.05.2018 г.
8 П-2017-19-08 Обявление за възложена поръчка Договор № З-45/08.06.2018 г. 19.06.2018 г.
9 П-2017-19-09 Договор № З-45/08.06.2018 г. с приложение - Първа част 19.06.2018 г.
10 П-2017-19-10 Договор № З-45/08.06.2018 г. с приложение - Втора част 19.06.2018 г.
11 П-2017-19-11 Договор № З-45/08.06.2018 г. с приложение - Трета част 19.06.2018 г.
12 П-2017-19-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.12.2018 г.