logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2017-11
АОП номер: 9070633
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Застраховане на моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове на: “ТУ - София ЦУ”; “ТУ-София - филиал Пловдив”; „Учебно-експериментално предприятие (УЕП) към ТУ - София“; “ТУ-София - Студентски общежития и столове (СОС)”; “ТУ-София - УСОБ - Семково”; “ТУ-София - УСОБ - Созопол”.
Дата: 22.11.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2017-11-01 Обява за събиране на оферти 22.11.2017 г.
2 С-2017-11-02 Документация 22.11.2017 г.
3 С-2017-11-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 22.11.2017 г.
4 С-2017-11-05 Съобщение за удължаване на срока 04.12.2017 г.
5 С-2017-11-06 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 04.12.2017 г.
6 С-2017-11-07 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 12.12.2017 г.
7 С-2017-11-08 Съобщение за прекратяване на възлагането 12.12.2017 г.
8 С-2017-11-09 Договор 20.12.2017 г.