logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2017-06
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“
Дата: 06.12.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2017-06-01 Покана за представяне на оферта 06.12.2017 г.
2 ДВ-2017-06-02 Техническо задание 06.12.2017 г.
3 ДВ-2017-06-03 Образец на оферта 06.12.2017 г.
4 ДВ-2017-06-04 Проект на договор 06.12.2017 г.