logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-20
АОП номер: 00193-2017-0015
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“
Дата: 07.12.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-20-01 Решение 07.12.2017 г.
2 П-2017-20-02 Документация 07.12.2017 г.
3 П-2017-20-03 Обявление за възложена поръчка 12.01.2018 г.
4 П-2017-20-04 Договор за обособена позиция № 1 12.01.2018 г.
5 П-2017-20-05 Договор за обособена позиция № 2 12.01.2018 г.
6 П-2017-20-06 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 23.02.2021 г.
7 П-2017-20-07 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.03.2021 г.